آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Light of the Trees

آرشیو برچسب: Light of the Trees

نور درختان (نور سیمین و زرین آمان)

نوری که از تلپریون و لائوره‌لین – درختان سیم و زر – در طول نیمروز شکوه والینور ساطع می‌شد. رنگ و شدت نور همچنان که درختان به بدر و محاق می‌رفتند تغییر می‌یافت: گاهی اوقات به رنگ سیمین تلپریون بود، گاهی به رنگ زرین لائوره‌لین، و گاهی اوقات آمیزه‌ای از هر دو. نور دو درخت چیزی فراتر از نور ساده‌ای ...

ادامه مطلب »