آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Laurelindórenan

آرشیو برچسب: Laurelindórenan

لائوره‌لیندورینان (وادی سرود زر)

از اسامی سرزمینی که عموماً با عنوان لورین از آن یاد ‌می‌شود، طلابیشۀ کله‌بورن و گالادریل. لائوره‌لیندورینان از اسامی کهن‌تر آن سرزمین بود، اما نه کاملاً فراموش شده؛ چوب‌ریش و فارامیر هنوز با فراغت خاطر آن را استفاده می‌کردند.

ادامه مطلب »