آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Last Homely House

آرشیو برچسب: Last Homely House

آخرین خانه دنج (خانه الروند در ریوندل)

اسمی برای مأمن الروند در ریوندل، از آن روی چنین نامیده می‌شد که آخرین مکان امن در سرزمین‌های نسبتا مسکونی اریادور بود قبل از این که (در مقابل) یک مسافر از کوه‌های مه‌آلود عبور کند و وارد بیشه و بیابان رووانیون شود.

ادامه مطلب »