آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Lampwrights’ Street

آرشیو برچسب: Lampwrights’ Street

خیابان چراغ‌سازها (رات کلرداین در میناس‌تی‌ریت)

خیابانی عریض در پایین‌ترین حصار از هفت حصار میناس تی‌ریت، که اسم الفی‌اش رات کلرداین بود. این خیابان به سوی دروازه بزرگ می‌رفت، و در امتداد همان راهی قرار داشت که پی‌پین و برگیل رفتند تا ورود متحدان گوندور را ببینند. میهمانخانه قدیمی، بنایی از سنگ خاکستری و محوطه‌ای که بین دو جناح این خیابان قرار داشت، در این خیابان ...

ادامه مطلب »