آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Lagduf

آرشیو برچسب: Lagduf

لاگدوو (از اورک‌های پادگان شاگرات)

 یک سرباز اورک که تحت فرماندهی شاگرات در پادگان برج کیریت اونگول خدمت می‌کرد. در طول جنگ حلقه، نزاعی در این برج با یک دسته اورک رقیب از میناس مورگول در گرفت. لاگدوو به همراه اورکی دیگر به نام موزگاش سعی کردند فرار کنند، اما هر دوی آن ها هنگام خروج از پادگان تیر خوردند.

ادامه مطلب »