آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Lady of the Star-brow

آرشیو برچسب: Lady of the Star-brow

بانوی اختر پیشانی (از القاب ارندیس)

لقبی که پس از نامزدی ارندیس با آلداریون به او داده شد، «بانوی اختر پیشانی» ترجمه‌ای مستقیم از واژه الفی تار-الستیرنه است. سبب نامگذاری این اسم این است، که در دوران نامزدیشان، ارندیس گوهری از سرزمین میانه دریافت کرد (نخستین هدیه‌اش از جانب آلداریون) و آن را در سربندی از نقره به پیشانی اش بست. «اختر پیشانی ارندیس» تبدیل به ...

ادامه مطلب »