آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Lady of the Galadhrim

آرشیو برچسب: Lady of the Galadhrim

بانوی گالادریم (گالادریل، بانوی سرزمین لورین)

پس از مرگ آمروت، فرمانروایی لورین به دست کلبورن و گالادریل افتاد. الفهای سیلوان آن سرزمین به گالادریم معروف بودند (مردم درختی).

ادامه مطلب »