آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: King’s Party

آرشیو برچسب: King’s Party

حزب شاه (آنان که علیه والار شوریدند)

جنبشی سیاسی در دوران انتهایی نومه‌نور که عمدتاً با نام مردان شاه شناخته می‌شدند و خواستار پایان دخالت الدار و والار در امور نومه‌نوری ها بودند. به نظر می‌رسد که این گروه در دوران سلطنت تار-آتانامیر، سیزدهمین پادشاه نومه‌نور ظهور یافتند، اما برای اولین بار از آنها در سالنامه‌های دوران فرمانروایی وارثش تار-آنکالیمون نام برده ‌می‌شود. قدرت آنها در زمان ...

ادامه مطلب »