آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: King’s House

آرشیو برچسب: King’s House

سرای پادشاه (تختگاه پادشاهان گوندور)

تختگاه و اقامتگاه پادشاهان گوندور. تا سال‌های میانی دوران سوم، این سرا در اوسگیلیات و بر روی رود آندوین قرار داشت، اما پس از تلفات طاعون بزرگ، پادشاه تاروندور آن را به میناس آنور منتقل کرد.

ادامه مطلب »