آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: King’s Court

آرشیو برچسب: King’s Court

بارگاه شاه (بارگاه شاهان نومه‌نور)

بارگاه شاهان نومه‌نور در آرمنه‌لوس. بارگاه شاه بیشتر به خاطر رویش نیملوت، درخت سپیدی که از دانه‌ی کله‌بورن از اره‌سئا پدیده آمده بود شناخته ‌می‌شود، و گفته می‌شد که رایحه‌ی آن هوای شبانگاهی را پر می‌کرد. در اواخر تاریخ نومه‌نور، زمانی که سائورون شاه و بیشتر مردم را به فساد کشیده بود، یک نگهبان مامور بارگاه بود و درخت سپید ...

ادامه مطلب »