آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Kingdom of the North

آرشیو برچسب: Kingdom of the North

قلمرو شمال (پادشاهی شمال دونه‌داین)

نامی برای سرزمین پادشاهی آرنور در منطقه‌ای که به نام اریادور شناخته می‌شد. این پادشاهی توسط الندیل پس از سقوط نومه‌نور بنیان نهاده شد؛ و او به عنوان شاه برین تا نبرد آخرین اتحاد بر آن حکم راند. پس مرگ او، و همچنین مرگ پسر ارشد او ایسیلدور کمی بعد، دو پادشاهی از هم جدا شدند. پس از این جدایی، ...

ادامه مطلب »