آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: King of the Rohirrim

آرشیو برچسب: King of the Rohirrim

پادشاه روهیریم (فرمانروای چابکسواران)

یکی از بسیار القابی که به پادشاه روهان به خاطر حکمرانی‌اش بر جنگجویان سواره‌ی سرزمین روهیریم داده شده است. این عنوان بیشتر به صورت «ارباب روهیریم» دیده ‌می‌شود ولی در مجموع از هر دوی این القاب به ندرت استفاده ‌می‌شود. در حقیقت «پادشاه روهیریم» به طور خاص به پادشاه ائومر داده ‌می‌شود که آن را در طول نبرد حلقه دریافت ...

ادامه مطلب »