آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - پادشاه روهیریم (فرمانروای چابکسواران)

پادشاه روهیریم (فرمانروای چابکسواران)

یکی از بسیار القابی که به پادشاه روهان به خاطر حکمرانی‌اش بر جنگجویان سواره‌ی سرزمین روهیریم داده شده است. این عنوان بیشتر به صورت «ارباب روهیریم» دیده ‌می‌شود ولی در مجموع از هر دوی این القاب به ندرت استفاده ‌می‌شود. در حقیقت «پادشاه روهیریم» به طور خاص به پادشاه ائومر داده ‌می‌شود که آن را در طول نبرد حلقه دریافت کرد؛ اگرچه در مفهوم این عنوان به همه‌ی پادشاهان سرزمین چابکسواران از زمان ائورل مربوط ‌می‌شود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...