آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: King of the Dead

آرشیو برچسب: King of the Dead

پادشاه مردگان (فرمانروای سپاه سایه)

شاه انسان‌های سوگند شکن در کوه های سفید که به پشتیبانی از ایزیلدور در نبرد آخرین اتحاد سوگند خورده بود. با شکستن سوگند، او و مردمش به گام برداشتن در جاده های مردگان نفرین شدند تا زمانی که به سوگندشان وفا کنند و خودشان را رها کنند. آنها با اطاعت کردن فرمان آراگورن، وارث ایزیلدور، و کمک کردن به او ...

ادامه مطلب »