آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: King of Khazad-dûm

آرشیو برچسب: King of Khazad-dûm

پادشاه خزد دوم (فرمانروای شهر دورین در کوهستان مه آلود)

عنوانی که از فرمانروایان خزد دوم گرفته شده است ، بزرگترین و وافرترین شهر دورف ها در تمام دوران . پادشاهان خزد دوم  از نسل دورین اول، که به بی مرگ مشهور بود ، کسی که این شهر را در دوران باستان بنیان‌گذاری کرد. بعد از بنیان گذاری سلسله ی دورین، از شاهان قدیمی دیگر اطلاعات زیادی در دسترس نیست. ...

ادامه مطلب »