آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: King of Calenardhon

آرشیو برچسب: King of Calenardhon

پادشاه کاله ناردون (لقب ائول جوان)

وقتی سرزمین کاله ناردون به مردم ائوتئود در سال ۲۵۱۰ دوران سوم بخشیده شد، ائول جوان اولین پادشاه آنجا شد. این همان عنوانی است که بعد ها در طول تاریخ به “پادشاه روهان” تغییر یافت. ولی در آن زمان هنوز کسی آن سرزمین را با نام روهان نمی شناخت. بنابراین، به ویژه در گوندور، ائول با عنوان پادشاه کاله ناردون ...

ادامه مطلب »