آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: King of Arthedain

آرشیو برچسب: King of Arthedain

پادشاه آرتداین (جانشینان پادشاهان آرنور)

عنوانی که به پانزده تن از حاکمان دونه داین نسبت داده می شد. از آملایت اهل فورنوست تا آرودوی ،آخرین پادشاه. پسر بزرگتر آرودوی، به عنوان اولین سردسته ی دونه داین شناخته شد. ۱ – آملایت اهل فورنوست (۸۵ سال حکومت تا سال ۹۴۶ دوران سوم ) او پسر ارشد آرندور،آخرین پادشاه آرنور، بود. و جانشین بر حق ایسیلدور. بعد ...

ادامه مطلب »