آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Kheled-zâram

آرشیو برچسب: Kheled-zâram

خلد-زارام (دریاچه ی آبگین سوسو زننده)

دریاچه ی سوسو زننده ای که در دره ای در شرق کوه های مه آلود قرار داشت . وقتی که کسی به آن نگاه میکرد ، نور ستاره هایی که بر روی سطح آن بازتاب می شدند را می دید . دورین بی مرگ این مکان را برای ساختن خزد-دوم انتخاب کرد .

ادامه مطلب »