خانه - آرشیو برچسب: Khand

آرشیو برچسب: Khand

خاند (متحد قدیمی سائورون در شرق)

متحد قدیمی سائورون در شرق

سرزمینی کمتر شناخته شده که در شرق موردور قرار دارد و به آن چسبیده است . خاند یکی از متحدان قدیمی موردور بوده است .

نکات:

۱ – معنی نام خاند هیچگاه توسط تالکین توضیح داده نشده است . یکی از دلایل ممکن می تواند این باشد که این کلمه در بعضی زبان های مشترک آسیایی، معنی “منطقه” یا “سرزمین” می دهد. ممکن است دلیل وجود این کلمه در داستان های تالکین کاملا اتفاقی باشد، ولی در عین حال معنی این کلمه با سرزمینی دوردست در جنوب سرزمین میانه قابل توجه است. و به کار بردن زبان هایی در دنیای واقعی به عنوان پایه ای برای نام گذاری اسم ها و مکان ها، کاری رایج در آثار تالکین است.