خانه - آرشیو برچسب: Key of Orthanc

آرشیو برچسب: Key of Orthanc

کلید اورتانک (کلید برج سارومان)

کلید یا کلید هایی که درهای برج غیر قابل نفوذ اورتانک را می گشود. اولین باری که در تاریخ از این کلید ها نام برده می شود، در زمان سوگند ائورل است که برج در آن زمان توسط گوندوری ها مهر و موم شد و کلید ها به میناس تی ریت رفت. بعد ها با درخواست سارومان، کارگزار برن کلید ها را به او سپرد و سارومان در قلعه ی باستانی گوندور ساکن شد.

نکات:
۱- احتمالا برج اورتانک در زمان ساخته شدنش در زمان اوایل تاسیس گوندور، کلیدی داشته. بنابراین این کلید در اواخر دوران سوم باید عمری بیشتر از سه هزار سال داشته باشد، و به نظر کمی غیر محتمل می رسد که کلید اصلی بعد از گذشت این زمان طولانی قابل استفاده باشد. و پذیرفتنی است که کپی هایی از آن کلید در طی این سال ها ساخته شده باشد. و کلیدی که از طرف کارگزار برن به سارومان داده شد نسخه ی المثنی کلید اصلی باشد.
۲- اورتانک به دست گوندوری های اصیل ساخته شده و در بیشتر مدت دوران سوم تحت کنترل آنها بوده. در اواخر دوران سوم (تقریبا در سال ۲۷۵۹ دوران سوم) کارگزار برن کلید اورتانک را به سارومان جادوگر سپرد و او نیز کلید ها را تا زمان شکست خوردنش در سال ۳۰۱۹ دوران سوم حفظ کرد.