آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Istar

آرشیو برچسب: Istar

ایستار (ساحر)

کلمه کوئنیایی به معنای “عاقل”، مترادف با ایترون سینداری. این نام به ۵ نفر عضو فرقه مرموزی که در حدود سال ۱۰۰۰ دوران سوم به سرزمین آمده اند داده شد. بعدها عقلای الف فهمیدند که آنها مایار هستند، موجودات قدرتمندی از غرب که بعنوان فرستادگان والار برای ستیز با سایه به سرزمین میانه آمده اند. نام الفی ایستار(جمع: ایستاری) به ...

ادامه مطلب »