آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Isilya

آرشیو برچسب: Isilya

ایسیلیا (سومین روز هفته الفها)

یکی از شش روز هفته الفها، ایسیلیا روز سوم و بین آنازیا و آلدویا است و به ماه اختصاص دارد، که نامش در کوئنیا ایسیل است. نام سیندارین این روز اوریتیل است. در سرزمین میانه روز ماه (Moon-Day)الفها به صورت مونه دی(Monedei) ترجمه شده که سر انجام به “دوشنبه”(Monday) تبدیل شد.

ادامه مطلب »