آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Isildur

آرشیو برچسب: Isildur

ایسیلدور (پسر ارشد و وارث الندیل)

پسر ارشد و وارث الندیل، که بعد از محاصره باراد-دور حلقه یگانه را از دست سائرون برید. او با همراهان و  سه پسر بزرگش در حادثه دشتهای گلادن در آغاز دوران سوم کشته شد.

ادامه مطلب »