آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Isengrim Took III

آرشیو برچسب: Isengrim Took III

ایزنگریم توک سوم (بزرگترین فرزند بابا توک)

بزرگترین فرزند از دوازده فرزند گرونتیوس، بابا توک. به خاطر عمر طولانی پدرش او در پیری و ۸۸ سالگی به مقام تاینی رسید و فقط ده سال این مقام را در اختیار داشت. بعد از او برادرش تاین ایزومبراس توک چهارم جانشین او شد.

ادامه مطلب »