آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Isen

آرشیو برچسب: Isen

رود ایزن (رود آهن که از دروازه های ایزنگارد عبور می کند)

رودی که از دامنه های جنوبی کوهستان مه آلود سرچشمه میگرفت و ۳۰۰ مایل به طرف غرب میرفت تا در جنوب اندویت به دریای بزرگ برسد.

ادامه مطلب »