آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Iron Crown

آرشیو برچسب: Iron Crown

تاج آهنین (تاج مورگوت در آنگباند)

تاجی که مورگوت بعد از بازگشتش به سرزمین میانه برای قرار دادن سیلماریل ها ساخت. او این تاج را در دوران اول بر سر می نهاد، اما بعد از شکست در برابر والار این تاج کوبیده شد و از گردن ملکور آویخته شد.

ادامه مطلب »