خانه - آرشیو برچسب: Irmo

آرشیو برچسب: Irmo

ایرمو (نام اصلی لورین والا)

نام اصلی والایی که معمولا به نام لورین، مکانی در والینور که او در آنجا اقامت دارد، شناخته میشود.