آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Iorlas

آرشیو برچسب: Iorlas

یورلاس (عموی برگیل)

نامی که برگیل دوست جوان پیپین به عنوان عمویش نامبرد. چیزی از زندگی او در دست نیست جز اینکه او برادر برگوند پدر برگیل بوده و در زمان جنگ حلقه همسن پیپین و ۲۹ ساله بوده.

ادامه مطلب »