آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Imrahil

آرشیو برچسب: Imrahil

ایمراهیل (امیر دول آمروت)

امیر دول آمروت در زمان جنگ حلقه، که در نبرد دشتهای پله نور جنگید و به همراه آراگورن اله سار به سوی موردور لشگرکشی کرد.

ادامه مطلب »