آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایمراهیل (امیر دول آمروت)

ایمراهیل (امیر دول آمروت)

امیر دول آمروت در زمان جنگ حلقه، که در نبرد دشتهای پله نور جنگید و به همراه آراگورن اله سار به سوی موردور لشگرکشی کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...