آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Illuin

آرشیو برچسب: Illuin

ایلوئین (چراغ والار که در شمال قرار داشت)

یکی از دو چراغ والار که در دوران کهن بوسیله آئوله ساخته شد و روشنایی را برای جهان به ارمغان آورد. ملکور آنرا ویران کرد و در جایی که چراغ فرو ریخت دریاچه محصور در خشکی هلکار بوجود آمد.

ادامه مطلب »