آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایلوئین (چراغ والار که در شمال قرار داشت)

ایلوئین (چراغ والار که در شمال قرار داشت)

یکی از دو چراغ والار که در دوران کهن بوسیله آئوله ساخته شد و روشنایی را برای جهان به ارمغان آورد. ملکور آنرا ویران کرد و در جایی که چراغ فرو ریخت دریاچه محصور در خشکی هلکار بوجود آمد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...