آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ibun

آرشیو برچسب: Ibun

ایبون (یکی از دو پسر میم)

وقتی میم به همراه پسرانش خیم و ایبون بوسیله گروه یاغیان تورین تعقیب شدند، دو برادر در مه گریختند. در هنگام دویدن تیری به خیم اصابت کرد، اما ایبون زنده ماند و خانه خونبهای پدرش را با تورین و یاغیان شریک شد. در زمستان دو دورف-خرد برای پیدا کردن ریشه ها بیرون رفتند و بوسیله گروه اورکها دستگیر شدند. میدانیم ...

ادامه مطلب »