آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hyarnustar

آرشیو برچسب: Hyarnustar

هیارنوستار (دماغه ای در جنوب غربی نومه نور)

هیارنوستار نام ایالت جنوب غربی از پنج ایالت نومه نور بود. این ایالت به خاطر تاکستانها و زمینهای حاصلخیزش شهرت داشت، با وجودیکه در قسمتهای دور جنوب غرب کوهستانی می شد.

ادامه مطلب »