آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hurin of the First Age

آرشیو برچسب: Hurin of the First Age

هورین تالیون (آخرین فرمانروای دور-لومین)

عهد: ۴۳۹ د.ا-۵۰۰ د.ا (۶۱ سال) نژاد: انسانها شاخه: اداین فرهنگ: انسانهای دور-لومین خاندان: خاندان هادور معنی: شجاع خردمند نام های دیگر: ارباب دور-لومین، تالیون تلفظ: hoo’rin هورین، نام پسر ارشد گالدور بود که پس از وی به فرمانروایی دور-لومین رسید. هورین در نیرنائت آرنوئدیاد به وسیله اورکهای مورگوت اسیر شد و مورگوت او و خاندانش را نفرین کرد. پس ...

ادامه مطلب »