آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hurin I

آرشیو برچسب: Hurin I

هورین اول (پنجمین کارگزار حکمران گوندور)

هورین اول پسر برگوند بود و از نسل هورین اهل امین آرنن، بنیانگذار خاندان هورین که تمام کارگزاران حکمران گوندور به آن تعلق داشتند. نام هورین نامی بس باستانی بود. این نام از نام هورین تالیون، یکی از بزرگترین قهرمانان اداین در دوران نخست اخذ شده بود. دوران حکمرانی هورین اول مصادف بود با دوران صلح توام با انتظار، دورانی ...

ادامه مطلب »