آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Huor

آرشیو برچسب: Huor

هور (پدربزرگ قهرمان ائارندیل)

عهد: ۴۴۲ د.ا – ۴۷۱ د.ا نژاد: انسانها شاخه: اداین فرهنگ: انسانهای دور-لومین خاندان: خاندان هادور معنی: قویدل تلفظ: hoo’or هور، پسر کوچکتر گالدور، فرمانروای دور-لومین، و نوه هادور لوریندول بود و همچنین پدر تور و پدربزرگ ائارندیل دریانورد. گفته شده که هور موهایی بور داشت و از قدبلندترین انسانهای خاندان هادور بود که تنها پسرش تور از او بلندقامت ...

ادامه مطلب »