آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hunting of the Wolf

آرشیو برچسب: Hunting of the Wolf

شکار گرگ (شکاری سلطنتی به قصد کشتن کارخاروت)

بر دروازه های آنگباند، کارخاروت گرگ، دست برن را در حالی که سیلماریل را نگاه داشته بود، از مچ قطع کرد و بلعید. سیلماریل از آنجا که جواهری تقدیس شده بود، امعاء و احشاء جانور شیطانی را میسوزاند و کارخاروت از شدت درد، دیوانه وار به سوی بلریاند گریخت و با شکستن حلقه ملیان وارد مناطق اطراف دوریات شد و ...

ادامه مطلب »