آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: House of the Mirdain

آرشیو برچسب: House of the Mirdain

خانه میردین (نامی برای اره گیون)

اره گیون، سرزمین جواهرسازان الف تحت رهبری کلبریمبور، پسر کوروفین و نوه فئانور را خانه میردین نیز می نامیدند. این سرزمین توسط نیروهای سارون در زمان حمله به اریادور نابود شد.

ادامه مطلب »