آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: House of Isildur

آرشیو برچسب: House of Isildur

خاندان ایسیلدور (اعقاب ایسیلدور، پسر ارشد الندیل)

هنگامی که ایسیلدور، پسر ارشد الندیل و سه پسرش در فاجعه میدانهای گلادن کشته شدند، نزدیک بود که این خاندان نابود شود، ولی جوانترین پسر ایسیلدور، والاندیل، در ریوندل جان به سلامت برد و از نسل او بود که شاهان قلمرو شمالی آرنور به وجود آمدند. سه هزار سال بعد، آخرین بازمانده این خاندان آراگورن دوم ملقب به اله سار، ...

ادامه مطلب »