آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: House of Fingolfin

آرشیو برچسب: House of Fingolfin

خاندان فینگولفین (خاندان سلطنتی نولدور در سرزمین میانه)

پس از مرگ فئانور، برادر بزرگتر فینگولفین، مقام پادشاه برین نولدور در سرزمین میانه به فینگولفین و خاندان او رسید. فینگولفین پسر دوم فینوه و از همسر دوم او ایندیس بود. در سالهای آغازین دوران اول، خاندان فینگولفین سرزمینهای شمال غرب بلریاند را در اختیار داشت: هیتلوم، نوراست و گوندولین. از میان این سه قلمرو، گوندولین تا ۵۱۰ د.ا دوام ...

ادامه مطلب »