آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: House of Finarfin

آرشیو برچسب: House of Finarfin

خاندان فینارفین (خاندان سومین فرزند فینوه)

سومین پسر فینوه، فینارفین، هنگام بازگشت نولدور به سرزمین میانه، در آمان باقی ماند. اما خاندان او، پنج فرزندش همراه باقی نولدور به سرزمین میانه رفتند. فینرود فیلاگوند و گالادریل از فرزندان او بودند.

ادامه مطلب »