آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: House of Feanor

آرشیو برچسب: House of Feanor

خاندان فئانور (خاندان بزرگترین پسر فینوه)

خشم والار از غرب تا اقصای شرق دامنگیر خاندان فئانور خواهد بود، و نیز دامنگیر جمله کسانی که از پی او می روند… (از نفرین ماندوس، سیلماریلیون، فصل ۹، حدیث گریختن نولدور) فرزندان فئانور و همسرش نردانل، و همه کسانی که از آنها پیروی می نمودند خاندانی بودند که توسط والار نفرین شده بودند. فئانور یکی از بزرگترین و بی ...

ادامه مطلب »