آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: House of Eorl

آرشیو برچسب: House of Eorl

خاندان ائورل (خاندان شاهان روهان)

بدون احتساب خود ائورل جوان، هجده تن از پادشاهان روهان در کارهای تالکین ثبت شده اند که همه آنها از اعقاب و نوادگان ائورل جوان بودند و این خاندان را خاندان ائورل می نامند.

ادامه مطلب »