آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: House of Durin

آرشیو برچسب: House of Durin

خاندان دورین (مهمترین خاندان در میان دورفها)

اخلاف دورین بی مرگ را که پادشاهی بر مردمان دورین بین ایشان موروثی بود خاندان دورین می نامیدند. ترور، تراین دوم و تورین دوم معروف به سپربلوط همگی از اعقاب دورین بودند.

ادامه مطلب »