آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Horn-call of Buckland

آرشیو برچسب: Horn-call of Buckland

شیپور باکلند (علامت خطر سرحدات شرقی شایر)

در میان هابیتهای باکلند چنین رسم بود که هرگاه صدای شیپور باکلند را شنیدند برای مقابله با مهاجمین و کسانی که وارد سرزمینشان شده بودند جمع شوند.

ادامه مطلب »