آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Holy Mountain: Taniquetil

آرشیو برچسب: Holy Mountain: Taniquetil

کوهستان مقدس تانیکوئتیل (اقامتگاه مانوه و واردا)

بر مرزهای سرزمین مقدس والینور کوهی قرار داشت که آنرا بلندترین کوه جهان قلمداد کرده و تانیکوئتیل یا اویولوسه می نامیدند. بر فراز قله آن تالارهای مانوه و واردا قرار داشتند.

ادامه مطلب »