آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Holman Greenhand

آرشیو برچسب: Holman Greenhand

هولمان گرین هند (از بزرگترین باغبانان هابیتون)

گرین هندها همگی فرزندان هولمان گرین هندد بودند و نوه همنام او حداقل سومین نفری از این خاندان بود که از باغهای هابیتون باغبانی میکرد. هولمان در زمان بیلبو و یا حتی پدر او بانگو بگینز باغبانی بگ اند را بر عهده داشت و او بود که در سال ۲۹۴۱ د.س یکی از اقوامش به نام هام فست گمجی را ...

ادامه مطلب »