آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hollin

آرشیو برچسب: Hollin

هولین (قلمرو از دست رفته اره گیون)

در اوایل دوران دوم، در غرب قلمرو دورفها در خزد-دوم، قلمرویی الفی به وجود آمد که آنرا در میان الفها، اره گیون و در میان انسانها، هولین مینامند. نام هولین از درختان راج که در اره گیون می روییدند اخذ گردیده است.

ادامه مطلب »