آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hirgon

آرشیو برچسب: Hirgon

هیرگون (قاصد حمل کننده پیکان سرخ)

هنگامی که تئودن در دره هارو اقامت گزیده بود، قاصدی از سوی گوندور رسید که پیکانی سرخ به نشانه نیاز شدید و فوری گوندور به یاری متحدان قدیمی برای تئودن آورده بود. این قاصد که هیرگون نام داشت، در راه برگشت به گوندور و نزد اربابش، دنه تور، در راماس اخور با ارتش سارون برخورد کرد و او و همراهانش ...

ادامه مطلب »